چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲ - 28 Feb 2024

ارسال اين مطلب به دوستان

(( کلسترول مفيد و مضر را بهتر بشناسيم )) 
ميزان هوش، با توانايى تغيير كردن، اندازه گيرى ميشود. آلبرت انشتين