شنبه ۴ تير ۱۴۰۱ - 25 Jun 2022

ارسال اين مطلب به دوستان

(( تاب آوری بستر سلامت روانی مثبت است / نرگس زمانی )) 
کلمات بیش از آنچه که شما تصور می کنید تاثیر گذارند. همیشه پیش از صحبت کردن فکر کنید.