سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹ - 29 Sep 2020

ارسال اين مطلب به دوستان

(( انتصاب مدیر گروه روانشناسی اجتماعی موسسه مطالعات وتحقیقات اجتماعی )) 
شايد شخصي آنقدر ميل به درك شدن دارد، ميل به دوست داشته شدن ندارد