سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ - 3 Aug 2021

ارسال اين مطلب به دوستان

(( متشکرم همسرم! )) 
بادها می وزند، عده ای در مقابل آن دیوار می سازند و تعدادی آسیاب به پا می کنند