يکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ - 3 Mar 2024

ارسال اين مطلب به دوستان

(( آیا کسی نیست که به پرسش وزیر بهداشت پاسخ بگوید؟! )) 
بادها می وزند، عده ای در مقابل آن دیوار می سازند و تعدادی آسیاب به پا می کنند