سه شنبه ۳۰ شهريور ۱۴۰۰ - 21 Sep 2021
آمار نظرات
آیا شما تا کنون به کرونا مبتلا شده اید؟
بله، یک بار
% ۴۱.۶
بله، بیش از یک بار
% ۱۰.۴
خیر
% ۴۸.۱
آیا شما تا کنون به کرونا مبتلا شده اید؟
بله، یک بار
بله، بیش از یک بار
خیر
خوشبختی یعنی بدست آوردن یک زندگی و تقسیم آن با دیگران!