دوشنبه ۲۹ شهريور ۱۴۰۰ - 20 Sep 2021
آمار نظرات
آیا شما تا کنون به کرونا مبتلا شده اید؟
بله، یک بار
% ۴۲.۱
بله، بیش از یک بار
% ۱۰.۵
خیر
% ۴۷.۴
آیا شما تا کنون به کرونا مبتلا شده اید؟
بله، یک بار
بله، بیش از یک بار
خیر
برای کشتی های ساکن، موج های دریا تصمیم می گیرند!