جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸ - 22 Nov 2019

ارسال اين مطلب به دوستان

(( تربیت کودکان را به مهدکودکها بسپاریم یا پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها؟ )) 
در نهان به آنان دل می بندیم ؛ که دوستمان ندارند و در آشکار از آنان که دوستمان دارند غافلیم شاید این است دلیل تنهایی ما... دکتر علی شریعتی