جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷ - 18 Jan 2019
 
نظریات رواندرمانی
۱۲
پنج نیاز اساسی انسان چیست؟

پنج نیاز اساسی انسان چیست؟

فرآیند مشاوره در مکتب «مراجع درمانی» +تعریف اصطلاحات روان‌درمانی

فرآیند مشاوره در مکتب «مراجع درمانی» +تعریف اصطلاحات روان‌درمانی

تاریخچه رواندرمانی/ برجسته ترین تكنيك هاي رواندرمانی را بشناسيد

تاریخچه رواندرمانی/ برجسته ترین تكنيك هاي رواندرمانی را بشناسيد

نگاهی به فنون و نظریه های مشاوره

نگاهی به فنون و نظریه های مشاوره

نظریات لو ویگوتسکی

نظریات لو ویگوتسکی

آشنایی با نظریه‌ د‌لبستگی

آشنایی با نظریه‌ د‌لبستگی

مکتب تداعی گرایی

مکتب تداعی گرایی

نظرات سلیگمن، پدر روانشناسی مثبت

نظرات سلیگمن، پدر روانشناسی مثبت

نظریه رشد اریکسون

نظریه رشد اریکسون

۱۲