سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ - 12 Dec 2017
 
مکاتب روانشناسی
۱۲
فرآیند مشاوره در مکتب «مراجع درمانی» +تعریف اصطلاحات روان‌درمانی

فرآیند مشاوره در مکتب «مراجع درمانی» +تعریف اصطلاحات روان‌درمانی

تاریخچه رواندرمانی/ برجسته ترین تكنيك هاي رواندرمانی را بشناسيد

تاریخچه رواندرمانی/ برجسته ترین تكنيك هاي رواندرمانی را بشناسيد

نگاهی به فنون و نظریه های مشاوره

نگاهی به فنون و نظریه های مشاوره

آشنایی با نظریه‌ی د‌لبستگی

آشنایی با نظریه‌ی د‌لبستگی

مکتب تداعی گرایی

نظریه رشد اریکسون

نظریه رشد اریکسون

۱۲