شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ - 15 Aug 2020
 
اختلالات روانی
اختلال شخصیت وسواسی اجباری یا OCPD

اختلال شخصیت وسواسی اجباری یا OCPD

اختلال بی نظمی خلقی اخلال‌گرانه DMDD

اختلال بی نظمی خلقی اخلال‌گرانه DMDD

طبقه بندی اختلالات براساس DSM 5

طبقه بندی اختلالات براساس DSM 5

اختلال اسکیزوفرنیفرم بر اساس راهنمای آماری تشخیصی اختلالات روانی

اختلال اسکیزوفرنیفرم بر اساس راهنمای آماری تشخیصی اختلالات روانی

سندروم دست بی قرار چیست؟!

سندروم دست بی قرار چیست؟!

اختلال تعامل اجتماعی بی قید و بند یا DSED

اختلال تعامل اجتماعی بی قید و بند یا DSED