پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ - 2 Feb 2023
 
اخبار کنکور و تحصیلات تکمیلی
پذیرش دانشجوی ارشد و دکتری در پردیس‌های بین‌الملل دانشگاه تهران

پذیرش دانشجوی ارشد و دکتری در پردیس‌های بین‌الملل دانشگاه تهران

تاثیر سوابق تحصیلی در پذیرش کنکوری‌ها نباید به سمت بی‌عدالتی برود

تاثیر سوابق تحصیلی در پذیرش کنکوری‌ها نباید به سمت بی‌عدالتی برود

بخشی از وجود من احساس ... میکند

بخشی از وجود من احساس ... میکند

آغاز ثبت‌نام کنکور ۱۴۰۲ از امروز یکشنبه/ برگزاری ۲ آزمون برای یک پذیرش