پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - 8 Jun 2023
 
پیشگیری از اعتیاد
۲۰ دلیل برای ترک سیگار

۲۰ دلیل برای ترک سیگار

کودکان و بحران اعتیاد به گوشی

کودکان و بحران اعتیاد به گوشی

اثرات ویرانگر ماده مخدر «کمیکال»

اثرات ویرانگر ماده مخدر «کمیکال»

«گلوریا»، به نام لاغری و به دام اعتیاد

«گلوریا»، به نام لاغری و به دام اعتیاد

نقش و تاثیر دوستان و گروه همسالان در گرایش و پیشگیری از اعتیاد

نقش و تاثیر دوستان و گروه همسالان در گرایش و پیشگیری از اعتیاد

۵ گام تا ترک سیگار

۵ گام تا ترک سیگار