چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - 3 Mar 2021
 
فیزیک
۱۲۳۴
کاشف اشعه ایکس کیست؟

کاشف اشعه ایکس کیست؟

فعالیت‌های علمی برای کودکان پیش دبستانی

فعالیت‌های علمی برای کودکان پیش دبستانی

پنالتی زیر انتگرال

پنالتی زیر انتگرال

اتم‌های بزرگ اتم‌های کوچک را می‌بلعند

اتم‌های بزرگ اتم‌های کوچک را می‌بلعند

برندگان نوبل فیزیک 2016 معرفی شدند

برندگان نوبل فیزیک 2016 معرفی شدند

قانون هابل چیست؟

قانون هابل چیست؟

۱۲۳۴