پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ - 2 Feb 2023
 
اجتماعی
بهزیستی در مراکز مشاوره باید تاب‌آوری خانواده‌ها را تقویت کند

بهزیستی در مراکز مشاوره باید تاب‌آوری خانواده‌ها را تقویت کند

اما و اگرهای کار در روزهای تعطیل

اما و اگرهای کار در روزهای تعطیل

آزادی بیان چیست ؟

آزادی بیان چیست ؟

تاب آوری و ارتباطات اجتماعی

تاب آوری و ارتباطات اجتماعی

تاثیر ورزش بر رشد و زیبایی مو

تاثیر ورزش بر رشد و زیبایی مو

نگاهی به اعتبار ویکی پدیا

نگاهی به اعتبار ویکی پدیا

فلسفه آهستگی

فلسفه آهستگی

معنای واقعی «کارما» چیست؟

همایش روز جهانی سالمند، در دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی آغاز به کار کرد