شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ - 16 Oct 2021
 
اجتماعی
سن کودکان کار به زیر 5 سال رسید

سن کودکان کار به زیر 5 سال رسید

شر «شک» را چطور از زندگی کم کنیم؟

شر «شک» را چطور از زندگی کم کنیم؟

چرا دروغ می‌گوییم؟

چرا دروغ می‌گوییم؟

ازدواج سفید چیست؟

ازدواج سفید چیست؟

ثروتمندان خسیس تر از دیگران هستند

ثروتمندان خسیس تر از دیگران هستند

چرا از من خوشش نمی‌آید؟

چرا از من خوشش نمی‌آید؟

پیاده‌روی روی اعصاب یکدیگر

پیاده‌روی روی اعصاب یکدیگر

خشونت علیه زنان چگونه ثابت می‌شود؟

خشونت علیه زنان چگونه ثابت می‌شود؟

پل طبیعت ضد خودکشی می‌شود!

پل طبیعت ضد خودکشی می‌شود!