پنجشنبه ۷ مهر ۱۴۰۱ - 29 Sep 2022
 
شغلی و کارآفرینی
مشخصات افراد ریسک پذیر

مشخصات افراد ریسک پذیر

چرا شغل‌مان، همه‌ هویت ماست؟

چرا شغل‌مان، همه‌ هویت ماست؟

چه شغلی متناسب شخصیت شماست؟

چه شغلی متناسب شخصیت شماست؟

مهارت آموزی، با نهایت سرعت!

مهارت آموزی، با نهایت سرعت!

همه چیز درباره فلسفه «ایکیگای-Ikigai»

همه چیز درباره فلسفه «ایکیگای-Ikigai»

اگر نمی‌دانید که می‌خواهید در آینده چه‌کاره شوید، بخوانید

اگر نمی‌دانید که می‌خواهید در آینده چه‌کاره شوید، بخوانید

در تابستان کودک کار شوید!

در تابستان کودک کار شوید!