شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹ - 27 Feb 2021
 
اخبار روان شناسی و روانپزشكی
از هر 5 نوجوان یک نفر افسرده است

از هر 5 نوجوان یک نفر افسرده است

مغز چگونه زبان اشاره را پردازش می‌کند؟

مغز چگونه زبان اشاره را پردازش می‌کند؟

چگونه مشکلم را با همسرم حل کنم؟

چگونه مشکلم را با همسرم حل کنم؟

برای همدردی با فرد سوگوار از مشکلات یا تجربه‌های مشابه خود نگوییم

برای همدردی با فرد سوگوار از مشکلات یا تجربه‌های مشابه خود نگوییم

سرمایه اجتماعی و تاب آوری در جامعه

سرمایه اجتماعی و تاب آوری در جامعه