دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰ - 29 Nov 2021
 
اخبار روان شناسی و روانپزشكی
نشانه‌های آزار جنسی در کودکان

نشانه‌های آزار جنسی در کودکان

کسانی که به طالع‌بینی اعتقاد دارند، هوش پایین‌تری نسبت به حد معمول جامعه دارند و خودشیفته‌تر هستند

کسانی که به طالع‌بینی اعتقاد دارند، هوش پایین‌تری نسبت به حد معمول جامعه دارند و خودشیفته‌تر هستند

من بیمارم، شرور نیستم

من بیمارم، شرور نیستم

این موارد نشان می‌دهد شما افسرده‌اید

این موارد نشان می‌دهد شما افسرده‌اید

تمرکز بر مهارت‌های حسی و ریاضی در مجموعه تست‌های هوش دو سالگی

تمرکز بر مهارت‌های حسی و ریاضی در مجموعه تست‌های هوش دو سالگی