شنبه ۴ تير ۱۴۰۱ - 25 Jun 2022
 
فرهنگ و هنر
۱۲
میگنا رسانه سلامت روان

میگنا رسانه سلامت روان

روانشناسی علاقه به فیلم ترسناک

روانشناسی علاقه به فیلم ترسناک

پنجمین جشنواره بین المللی فیلم پرواز در فرهنگسرای اندیشه برگزار خواهد شد

پنجمین جشنواره بین المللی فیلم پرواز در فرهنگسرای اندیشه برگزار خواهد شد

گفتگو با مسئول کمیته علمی پنجمین جشنواره بین المللی فیلم پرواز

گفتگو با مسئول کمیته علمی پنجمین جشنواره بین المللی فیلم پرواز

۱۲