جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ - 23 Feb 2024
 
علمی و پزشکی

سمپوزیوم کاربست علوم شناختی در ارزیابی و توسعه شایستگی های مدیریتی

کتاب اصول ایجاد تاب آوری

کتاب اصول ایجاد تاب آوری

معلمان و یا والدین دیگر الگو نیستند

معلمان و یا والدین دیگر الگو نیستند

منگوله پوستی یا اسکین تگ چیست؟

منگوله پوستی یا اسکین تگ چیست؟

افتادگی، پرولاپس یا شلی دریچه میترال قلب

افتادگی، پرولاپس یا شلی دریچه میترال قلب