چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ - 1 Dec 2021
 
اخبار اجتماعی و آموزشی
مهارت همدلی از نگاه مولانا

مهارت همدلی از نگاه مولانا

براساس آمایش سرزمینی ۱۴ استان کشور فاقد مدرسه مستقل اوتیسم هستند.

براساس آمایش سرزمینی ۱۴ استان کشور فاقد مدرسه مستقل اوتیسم هستند.