چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ - 29 May 2024
 
روان شناسی عمومی
اولین روانشناس تجربی کی بود؟

اولین روانشناس تجربی کی بود؟

کسانی که به طالع‌بینی اعتقاد دارند، هوش پایین‌تری نسبت به حد معمول جامعه دارند و خودشیفته‌تر هستند

کسانی که به طالع‌بینی اعتقاد دارند، هوش پایین‌تری نسبت به حد معمول جامعه دارند و خودشیفته‌تر هستند

رابطه برانگیختگی و تصمیم گیری، تاثیرگذاری قلب بر تصمیمات

رابطه برانگیختگی و تصمیم گیری، تاثیرگذاری قلب بر تصمیمات