چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹ - 25 Nov 2020
 
روان شناسی عمومی
درماندگی آموخته شده چیست؟

درماندگی آموخته شده چیست؟

آشنایی با روانشناسی جنایی

آشنایی با روانشناسی جنایی

شش رفتاری که به خود شکوفایی کمک می کند

شش رفتاری که به خود شکوفایی کمک می کند

پیش روان‌پزشک برویم یا روان‌شناس؟!

پیش روان‌پزشک برویم یا روان‌شناس؟!

اثر پیگمالیون؛پیشگویی خودكام بخش/ اين پديده می‌تواند مشابه با یک شمشیر دولبه عمل کند

اثر پیگمالیون؛پیشگویی خودكام بخش/ اين پديده می‌تواند مشابه با یک شمشیر دولبه عمل کند

تاریخ روانشناسی در ایران

تاریخ روانشناسی در ایران