دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ - 11 Dec 2023
 
روان شناسی عمومی
اولین روانشناس تجربی کی بود؟

اولین روانشناس تجربی کی بود؟

کسانی که به طالع‌بینی اعتقاد دارند، هوش پایین‌تری نسبت به حد معمول جامعه دارند و خودشیفته‌تر هستند

کسانی که به طالع‌بینی اعتقاد دارند، هوش پایین‌تری نسبت به حد معمول جامعه دارند و خودشیفته‌تر هستند

رابطه برانگیختگی و تصمیم گیری، تاثیرگذاری قلب بر تصمیمات

رابطه برانگیختگی و تصمیم گیری، تاثیرگذاری قلب بر تصمیمات