پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - 8 Jun 2023
 
محیط زیست
۱۲
در مناطقی که آلودگی هوای بیشتری دارند، میزان ویتامین دی پایین‌تر است.

در مناطقی که آلودگی هوای بیشتری دارند، میزان ویتامین دی پایین‌تر است.

برای زمین چه کاری از دست ما برمی‌آید؟

برای زمین چه کاری از دست ما برمی‌آید؟

از تخریب محیط زیست تا روز جهانی آن

از تخریب محیط زیست تا روز جهانی آن

۱۲