پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ - 2 Feb 2023
 
محیط زیست
۱۲
در مناطقی که آلودگی هوای بیشتری دارند، میزان ویتامین دی پایین‌تر است.

در مناطقی که آلودگی هوای بیشتری دارند، میزان ویتامین دی پایین‌تر است.

برای زمین چه کاری از دست ما برمی‌آید؟

برای زمین چه کاری از دست ما برمی‌آید؟

آشنائي با ميكروسكوپ و انواع آن

آشنائي با ميكروسكوپ و انواع آن

۱۲