پنجشنبه ۷ مهر ۱۴۰۱ - 29 Sep 2022
 
محیط زیست
۱۲
در مناطقی که آلودگی هوای بیشتری دارند، میزان ویتامین دی پایین‌تر است.

در مناطقی که آلودگی هوای بیشتری دارند، میزان ویتامین دی پایین‌تر است.

آزمایش DNA چگونه انجام می شود؟

آزمایش DNA چگونه انجام می شود؟

از تخریب محیط زیست تا روز جهانی آن

از تخریب محیط زیست تا روز جهانی آن

آشنائي با ميكروسكوپ و انواع آن

آشنائي با ميكروسكوپ و انواع آن

۱۲