شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹ - 24 Oct 2020
 
روان شناسی صنعتی و سازمانی
اثر هاوتورن چیست؟ (Hawthorne Effect)

اثر هاوتورن چیست؟ (Hawthorne Effect)

چرا افراد از شغل خود دست می‌کشند؟!

چرا افراد از شغل خود دست می‌کشند؟!

خسته‌ام از شغلم!

خسته‌ام از شغلم!

۸ حقه روان شناسی در منوی رستوران‌ها

۸ حقه روان شناسی در منوی رستوران‌ها

اعتیاد به کار؛ اختلال پردردسر!

اعتیاد به کار؛ اختلال پردردسر!