چهارشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۹ - 15 Jul 2020
 
روان شناسی صنعتی و سازمانی
اثر هاوتورن چیست؟ (Hawthorne Effect)

اثر هاوتورن چیست؟ (Hawthorne Effect)

چرا افراد از شغل خود دست می‌کشند؟!

چرا افراد از شغل خود دست می‌کشند؟!

خسته‌ام از شغلم!

خسته‌ام از شغلم!

رقیب داشتن چه تاثیری روی عملکرد دارد؟

رقیب داشتن چه تاثیری روی عملکرد دارد؟

دانستنی‌هایی درباره خرید احساسی

دانستنی‌هایی درباره خرید احساسی

اعتیاد به کار؛ اختلال پردردسر!

اعتیاد به کار؛ اختلال پردردسر!