پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - 8 Jun 2023
 
روان شناسی صنعتی و سازمانی
چرا برخی کارکنان «بدقلق» می‌شوند؟

چرا برخی کارکنان «بدقلق» می‌شوند؟

حسادت و خلاقیت  شغلی

حسادت و خلاقیت شغلی

تاب‌ آوری ( Resiliency ) چیست ؟

تاب‌ آوری ( Resiliency ) چیست ؟

تاب آوری نیروی کار چیست ؟

تاب آوری نیروی کار چیست ؟

تیم خودگردان چیست ؟

تیم خودگردان چیست ؟

۸ عادت کارمندان مؤثر

۸ عادت کارمندان مؤثر

پنج نشانه فرسودگی شغلی

پنج نشانه فرسودگی شغلی

تفاوتهای فردی در پاسخ و پیامد استرس

تفاوتهای فردی در پاسخ و پیامد استرس

تاثیرات منفی و مثبت بحران در سازمانها

تاثیرات منفی و مثبت بحران در سازمانها