سه شنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۰ - 18 May 2021
 
روان شناسی صنعتی و سازمانی
از فرسودگی شغلی چه می‌دانید؟!

از فرسودگی شغلی چه می‌دانید؟!

رضایت شغلی Job satisfaction

رضایت شغلی Job satisfaction

اثر هاوتورن چیست؟ (Hawthorne Effect)

اثر هاوتورن چیست؟ (Hawthorne Effect)

چرا افراد از شغل خود دست می‌کشند؟!

چرا افراد از شغل خود دست می‌کشند؟!

خسته‌ام از شغلم!

خسته‌ام از شغلم!

رقیب داشتن چه تاثیری روی عملکرد دارد؟

رقیب داشتن چه تاثیری روی عملکرد دارد؟