دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲ - 29 May 2023
 
سازمان نظام روان شناسی
۱۲۳۴
شرایط عضویت و مراحل دریافت پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی

شرایط عضویت و مراحل دریافت پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی

بیسوادانی که با عناوین جعلی "تخصص از آمریکا" خدمات روانشناسی می‌دهند

بیسوادانی که با عناوین جعلی "تخصص از آمریکا" خدمات روانشناسی می‌دهند

هنوز مردم ما نمی‌دانند باید به روانشناسی مراجعه کنند که پروانه داشته باشد

هنوز مردم ما نمی‌دانند باید به روانشناسی مراجعه کنند که پروانه داشته باشد

آغاز واکسیناسیون روانشناسان و مشاوران دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی

آغاز واکسیناسیون روانشناسان و مشاوران دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی

توضیحات سازمان نظام روانشناسی درباره برخی ادعاها پیرامون عملکردش

توضیحات سازمان نظام روانشناسی درباره برخی ادعاها پیرامون عملکردش

اشکالات سازمان نظام روانشناسی باید در درون سازمان حل شود نه در رسانه ها

اشکالات سازمان نظام روانشناسی باید در درون سازمان حل شود نه در رسانه ها

جوابیه رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور به انتشار یک خبر

جوابیه رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور به انتشار یک خبر

مصاحبه متقاضیان شهرستانی اخذ پروانه روانشناسی به زودی آنلاین می‌شود

مصاحبه متقاضیان شهرستانی اخذ پروانه روانشناسی به زودی آنلاین می‌شود

اهم فعالیتهای شوراهای استانی سازمان نظام روان شناسی در مبارزه با کرونا

اهم فعالیتهای شوراهای استانی سازمان نظام روان شناسی در مبارزه با کرونا

۱۲۳۴