پنجشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ - 6 May 2021
 
سازمان نظام روان شناسی
۱۲۳
توضیحات سازمان نظام روانشناسی درباره برخی ادعاها پیرامون عملکردش

توضیحات سازمان نظام روانشناسی درباره برخی ادعاها پیرامون عملکردش

اشکالات سازمان نظام روانشناسی باید در درون سازمان حل شود نه در رسانه ها

اشکالات سازمان نظام روانشناسی باید در درون سازمان حل شود نه در رسانه ها

جوابیه رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور به انتشار یک خبر

جوابیه رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور به انتشار یک خبر

مصاحبه متقاضیان شهرستانی اخذ پروانه روانشناسی به زودی آنلاین می‌شود

مصاحبه متقاضیان شهرستانی اخذ پروانه روانشناسی به زودی آنلاین می‌شود

اهم فعالیتهای شوراهای استانی سازمان نظام روان شناسی در مبارزه با کرونا

اهم فعالیتهای شوراهای استانی سازمان نظام روان شناسی در مبارزه با کرونا

در کنار هر پرونده قضایی باید یک روان شناس باشد/ مراکز مشاوره سازمان بهزیستی قانونی نیست

در کنار هر پرونده قضایی باید یک روان شناس باشد/ مراکز مشاوره سازمان بهزیستی قانونی نیست

۱۲۳