يکشنبه ۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 21 Apr 2024
 
سازمان نظام روان شناسی
۱۲۳۴
آئین معارفه رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره برگزار شد+تصاویر

آئین معارفه رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره برگزار شد+تصاویر

با مجاهدت «سازمان نظام روان شناسی و مشاوره» را در برابر تاخت و تازها حفظ کردم

با مجاهدت «سازمان نظام روان شناسی و مشاوره» را در برابر تاخت و تازها حفظ کردم

هیچکس نمی‌تواند انتخابات سازمان نظام روانشناسی را مهندسی کند

هیچکس نمی‌تواند انتخابات سازمان نظام روانشناسی را مهندسی کند

شرایط عضویت و مراحل دریافت پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی

شرایط عضویت و مراحل دریافت پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی

بیسوادانی که با عناوین جعلی "تخصص از آمریکا" خدمات روانشناسی می‌دهند

بیسوادانی که با عناوین جعلی "تخصص از آمریکا" خدمات روانشناسی می‌دهند

هنوز مردم ما نمی‌دانند باید به روانشناسی مراجعه کنند که پروانه داشته باشد

هنوز مردم ما نمی‌دانند باید به روانشناسی مراجعه کنند که پروانه داشته باشد

آغاز واکسیناسیون روانشناسان و مشاوران دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی

آغاز واکسیناسیون روانشناسان و مشاوران دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی

۱۲۳۴