چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰ - 19 Jan 2022
 
سازمان نظام روان شناسی
۱۲۳
بیسوادانی که با عناوین جعلی "تخصص از آمریکا" خدمات روانشناسی می‌دهند

بیسوادانی که با عناوین جعلی "تخصص از آمریکا" خدمات روانشناسی می‌دهند

درخواست تشکیل کمیته سلامت روان در ستاد ملی کرونا بایگانی شده است!

درخواست تشکیل کمیته سلامت روان در ستاد ملی کرونا بایگانی شده است!

هنوز مردم ما نمی‌دانند باید به روانشناسی مراجعه کنند که پروانه داشته باشد

هنوز مردم ما نمی‌دانند باید به روانشناسی مراجعه کنند که پروانه داشته باشد

آغاز واکسیناسیون روانشناسان و مشاوران دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی

آغاز واکسیناسیون روانشناسان و مشاوران دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی

توضیحات سازمان نظام روانشناسی درباره برخی ادعاها پیرامون عملکردش

توضیحات سازمان نظام روانشناسی درباره برخی ادعاها پیرامون عملکردش

اشکالات سازمان نظام روانشناسی باید در درون سازمان حل شود نه در رسانه ها

اشکالات سازمان نظام روانشناسی باید در درون سازمان حل شود نه در رسانه ها

جوابیه رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور به انتشار یک خبر

جوابیه رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور به انتشار یک خبر

مصاحبه متقاضیان شهرستانی اخذ پروانه روانشناسی به زودی آنلاین می‌شود

مصاحبه متقاضیان شهرستانی اخذ پروانه روانشناسی به زودی آنلاین می‌شود

اهم فعالیتهای شوراهای استانی سازمان نظام روان شناسی در مبارزه با کرونا

اهم فعالیتهای شوراهای استانی سازمان نظام روان شناسی در مبارزه با کرونا

۱۲۳