پنجشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - 6 Oct 2022
پيوندها
مجلات علمي پژوهشي روانشناسی
مراجع و منابع فارسي
بيمارستــــــــان ها
رسانه هاي جهان
ميزان هوش، با توانايى تغيير كردن، اندازه گيرى ميشود. آلبرت انشتين