يکشنبه ۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 21 Apr 2024
 
اندیشه
فرهنگِ قدرشناسی را قدر بدانیم

فرهنگِ قدرشناسی را قدر بدانیم

متن هایی برای حال خوب شما

متن هایی برای حال خوب شما

62 جمله امیددهنده و انگیزه بخش

62 جمله امیددهنده و انگیزه بخش

سکوت کردن و کم گویی از حکمت است

سکوت کردن و کم گویی از حکمت است

60 سخـن حکیـمانه از بـزرگان

60 سخـن حکیـمانه از بـزرگان

و اگر مرگ نبود...

و اگر مرگ نبود...