پنجشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ - 6 May 2021
 
اندیشه
سکوت کردن و کم گویی از حکمت است

سکوت کردن و کم گویی از حکمت است

60 سخـن حکیـمانه از بـزرگان

60 سخـن حکیـمانه از بـزرگان

و اگر مرگ نبود...

و اگر مرگ نبود...

فرزندان ما ناجیان ما نیستند

فرزندان ما ناجیان ما نیستند