پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - 8 Jun 2023
 
اندیشه
متن هایی برای حال خوب شما

متن هایی برای حال خوب شما

62 جمله امیددهنده و انگیزه بخش

62 جمله امیددهنده و انگیزه بخش

روز قیامت نیکی هایمان را به محبوب ترین فرد زندگیمان نخواهیم داد!

روز قیامت نیکی هایمان را به محبوب ترین فرد زندگیمان نخواهیم داد!

60 سخـن حکیـمانه از بـزرگان

60 سخـن حکیـمانه از بـزرگان

تازه فهمیدم که بازی های کودکی حکمت داشت

تازه فهمیدم که بازی های کودکی حکمت داشت

به همه چیز از بالا نگاه کن

به همه چیز از بالا نگاه کن

جملات كلیدی برای رسیدن به موفقیت

جملات كلیدی برای رسیدن به موفقیت

و اگر مرگ نبود...

و اگر مرگ نبود...