جمعه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ - 3 Feb 2023
 
جامعه شناسی
۱۲۳۴
تضعیف ِالگوی آشنایی و گسترش غریبگی

تضعیف ِالگوی آشنایی و گسترش غریبگی

با کاهش سن خودکشی روبرو هستیم

با کاهش سن خودکشی روبرو هستیم

افشای درد کودکانی که سانسور و مقایسه می‌شوند/ تحصیل‌کرده یا بی‌سواد ندارد، سواد عاطفی لازم است

افشای درد کودکانی که سانسور و مقایسه می‌شوند/ تحصیل‌کرده یا بی‌سواد ندارد، سواد عاطفی لازم است

«خودت را بشناس»، یک شعار متزلزل و مبتذل!

«خودت را بشناس»، یک شعار متزلزل و مبتذل!

۱۲۳۴