دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - 2 Aug 2021
 
پژوهش هاي روان شناسي
۱۲۳۴
رابطه ثروت با طول عمر

رابطه ثروت با طول عمر

چرا نسبت به وقایع بی‌تفاوت شدیم؟!

چرا نسبت به وقایع بی‌تفاوت شدیم؟!

چه عواملی منجر به افکار و اقدام به خودکشی در دانشجویان ایرانی می‌شود؟

چه عواملی منجر به افکار و اقدام به خودکشی در دانشجویان ایرانی می‌شود؟

عوامل دخیل در "رضایت زناشویی" زوجین

عوامل دخیل در "رضایت زناشویی" زوجین

نقش خانواده در مراقبت از نوجوان مبتلابه اختلال "دوقطبی"

نقش خانواده در مراقبت از نوجوان مبتلابه اختلال "دوقطبی"

۱۲۳۴