پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - 8 Jun 2023
 
پژوهش هاي روان شناسي
۱۲۳۴
راهکاری برای غلبه بر تنش‌های پساکنکور با «شفقت به خود»

راهکاری برای غلبه بر تنش‌های پساکنکور با «شفقت به خود»

سخت گیری والدین و بهتر دروغ گفتن فرزندان

سخت گیری والدین و بهتر دروغ گفتن فرزندان

رابطه ثروت با طول عمر

رابطه ثروت با طول عمر

چرا نسبت به وقایع بی‌تفاوت شدیم؟!

چرا نسبت به وقایع بی‌تفاوت شدیم؟!

۱۲۳۴