سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ - 24 May 2022
 
اقتصاد
خیریه‌ها چگونه پیچیدگی مسئلۀ فقر را نادیده می‌گیرند؟

خیریه‌ها چگونه پیچیدگی مسئلۀ فقر را نادیده می‌گیرند؟

ثروتمندان خسیس تر از دیگران هستند

ثروتمندان خسیس تر از دیگران هستند

اقتصاد رفتاری (Behavioral economics)

اقتصاد رفتاری (Behavioral economics)

شگرد روانی بانک‌ ها برای جذب مشتری

شگرد روانی بانک‌ ها برای جذب مشتری

دانستنی‌هایی درباره خرید احساسی

دانستنی‌هایی درباره خرید احساسی

قیمت خوشبختی‌ات چقدر است؟

قیمت خوشبختی‌ات چقدر است؟

حراجی‌های که اغلب به‌ضرر مردم است

حراجی‌های که اغلب به‌ضرر مردم است

مَبلغ خوشبختی مشخص شد!

مَبلغ خوشبختی مشخص شد!

نگاهی به روانشناسی پول خرج کردن

نگاهی به روانشناسی پول خرج کردن