پنجشنبه ۷ مهر ۱۴۰۱ - 29 Sep 2022
 
اقتصاد
ثروتمندان خسیس تر از دیگران هستند

ثروتمندان خسیس تر از دیگران هستند

اقتصاد رفتاری (Behavioral economics)

اقتصاد رفتاری (Behavioral economics)

شگرد روانی بانک‌ ها برای جذب مشتری

شگرد روانی بانک‌ ها برای جذب مشتری

قیمت خوشبختی‌ات چقدر است؟

قیمت خوشبختی‌ات چقدر است؟

مَبلغ خوشبختی مشخص شد!

مَبلغ خوشبختی مشخص شد!

نگاهی به روانشناسی پول خرج کردن

نگاهی به روانشناسی پول خرج کردن