شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹ - 27 Feb 2021
 
اخبار علمی و فناوری
خواجه نصیرالدین طوسی‌ و روز مهندس

خواجه نصیرالدین طوسی‌ و روز مهندس

سکوت چیست؟ | چرا سکوت در زمانه گوشی‌های هوشمند بیش از همیشه اهمیت دارد؟

سکوت چیست؟ | چرا سکوت در زمانه گوشی‌های هوشمند بیش از همیشه اهمیت دارد؟

شرایط شرکت در المپیاد دانش آموزی

شرایط شرکت در المپیاد دانش آموزی

داروین چگونه "داروین" شد؟!

داروین چگونه "داروین" شد؟!

کاشف اشعه ایکس کیست؟

کاشف اشعه ایکس کیست؟