دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰ - 29 Nov 2021
 
آموزش و پرورش
فاجعه آموزشی یعنی معلم‌های بی علاقه به تدریس/ «روانشناسی بلوغ»؛ حلقه مفقودۀ نظام آموزشی جدید

فاجعه آموزشی یعنی معلم‌های بی علاقه به تدریس/ «روانشناسی بلوغ»؛ حلقه مفقودۀ نظام آموزشی جدید

چالش های عمده خدمات راهنمایی و مشاوره در دوره اول متوسطه ؛ ضرورت بازیابی آن در دوره دوم متوسطه

چالش های عمده خدمات راهنمایی و مشاوره در دوره اول متوسطه ؛ ضرورت بازیابی آن در دوره دوم متوسطه

ابلاغ شیوه‌نامه ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش در سال تحصیلی 1400-1401

ابلاغ شیوه‌نامه ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش در سال تحصیلی 1400-1401

روز امور تربيتي و تربيت اسلامي (8 اسفند)

روز امور تربيتي و تربيت اسلامي (8 اسفند)

بازگشت به مدرسه در سایه کرونا

بازگشت به مدرسه در سایه کرونا

شرح وظایف و مسئولیت‌های مشاوران مدارس

شرح وظایف و مسئولیت‌های مشاوران مدارس