دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - 2 Aug 2021
 
آموزش و پرورش
چالش های عمده خدمات راهنمایی و مشاوره در دوره اول متوسطه ؛ ضرورت بازیابی آن در دوره دوم متوسطه

چالش های عمده خدمات راهنمایی و مشاوره در دوره اول متوسطه ؛ ضرورت بازیابی آن در دوره دوم متوسطه

ابلاغ شیوه‌نامه ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش در سال تحصیلی 1400-1401

ابلاغ شیوه‌نامه ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش در سال تحصیلی 1400-1401

شرایط شرکت در المپیاد دانش آموزی

شرایط شرکت در المپیاد دانش آموزی

بازگشت به مدرسه در سایه کرونا

بازگشت به مدرسه در سایه کرونا

شرح وظایف و مسئولیت‌های مشاوران مدارس

شرح وظایف و مسئولیت‌های مشاوران مدارس

معجزه و هنر معلمی

معجزه و هنر معلمی