يکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - 25 Feb 2024
 
آموزش و پرورش
راهکارهای تجربی یک معلم

راهکارهای تجربی یک معلم

فارغ التحصیل ۴۴ ساله دانشگاه فرهنگیان و معلمی که ۷۴ ساله است!

مدرسه ترکیبی یا تنوع مدارس

مدرسه ترکیبی یا تنوع مدارس

مدیریت مورد در آموزش و پرورش

مدیریت مورد در آموزش و پرورش

نگاهی به تاریخچه دبیرستان ماندگار البرز و شروع پیدایش آموزش عالی در ایران؛

نگاهی به تاریخچه دبیرستان ماندگار البرز و شروع پیدایش آموزش عالی در ایران؛