سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ - 24 May 2022
 
آموزش و پرورش
دانش آموزانی که معلم شدند!

دانش آموزانی که معلم شدند!

تقویت هویتی دانش آموزان ذیل نظریه برچسب زنی اجتماعی با رویکرد تعاملی

تقویت هویتی دانش آموزان ذیل نظریه برچسب زنی اجتماعی با رویکرد تعاملی

مقابله با آسیب ها و مخاطرات فضای مجازی در دانش آموزان

مقابله با آسیب ها و مخاطرات فضای مجازی در دانش آموزان

به بهانه هشتم اسفندماه؛ روز امور تربیتی

به بهانه هشتم اسفندماه؛ روز امور تربیتی

معلم کامل مسیر افزایش مهارتهای تدریس

معلم کامل مسیر افزایش مهارتهای تدریس