شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ - 15 Aug 2020
 
داستان های کوتاه
چگونه یک تكنيك روانشناسی باعث شد مردم فرانسه به مصرف سیب زمینی هجوم بیاورند؟

چگونه یک تكنيك روانشناسی باعث شد مردم فرانسه به مصرف سیب زمینی هجوم بیاورند؟

60 سخـن حکیـمانه از بـزرگان

60 سخـن حکیـمانه از بـزرگان

خدایا شکر !!!! ؟

ماست مالی کردن یعنی چی؟!

ماست مالی کردن یعنی چی؟!

داستانی مخصوص پسرها!

آیینه و شیشه / داستانك

داستانك/ پادشاه و وزیر!

پاسخ دندان شکن دانشجو به استاد!

درماندگی آموخته شده / داستانك

سبیل کسی را چرب کردن چگونه بوجود آمد؟!