شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹ - 24 Oct 2020
 
روان شناسی شخصیت
شخصیت زنان از دیدگاه شینودا بولن

شخصیت زنان از دیدگاه شینودا بولن

آیا افزایش سن، شخصیت را تغییر می‌دهد؟!

آیا افزایش سن، شخصیت را تغییر می‌دهد؟!

اختلال شخصیت وسواسی اجباری یا OCPD

اختلال شخصیت وسواسی اجباری یا OCPD

وابستگی شدید به دوست چه آسیب هایی دارد؟

وابستگی شدید به دوست چه آسیب هایی دارد؟

ویژگی افراد «منفی نگر» چیست؟

ویژگی افراد «منفی نگر» چیست؟

کودک درونگرا و نحوه‌ رفتار با او

کودک درونگرا و نحوه‌ رفتار با او

ویژگی‌های افراد کاریزماتیک

ویژگی‌های افراد کاریزماتیک