جمعه ۱۴ آذر ۱۳۹۹ - 4 Dec 2020
 
روان شناسی شخصیت
اختلال شخصيت چيست؟

اختلال شخصيت چيست؟

شخصیت زنان از دیدگاه شینودا بولن

شخصیت زنان از دیدگاه شینودا بولن

آیا افزایش سن، شخصیت را تغییر می‌دهد؟!

آیا افزایش سن، شخصیت را تغییر می‌دهد؟!

اختلال شخصیت وسواسی اجباری یا OCPD

اختلال شخصیت وسواسی اجباری یا OCPD

وابستگی شدید به دوست چه آسیب هایی دارد؟

وابستگی شدید به دوست چه آسیب هایی دارد؟

۵ رفتار عجیب درونگرا‌ها و علت این رفتار‌ها

۵ رفتار عجیب درونگرا‌ها و علت این رفتار‌ها

ویژگی افراد «منفی نگر» چیست؟

ویژگی افراد «منفی نگر» چیست؟

کودک درونگرا و نحوه‌ رفتار با او

کودک درونگرا و نحوه‌ رفتار با او

کمال‌گرایی؛ نقص ممنوع! باید کامل باشیم

کمال‌گرایی؛ نقص ممنوع! باید کامل باشیم

ویژگی‌های افراد کاریزماتیک

ویژگی‌های افراد کاریزماتیک