چهارشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۹ - 15 Jul 2020
 
گفتگو
پوشش بیمه‌ای روان‌درمانی به نفع بیمه‌ها تمام می‌شود

پوشش بیمه‌ای روان‌درمانی به نفع بیمه‌ها تمام می‌شود

شما از کدام مکانیسم دفاعی استفاده می‌کنید؟

شما از کدام مکانیسم دفاعی استفاده می‌کنید؟

توصیه هایی به خانواده ها درباره سرویس مدارس و روابط دوستانه دانش آموزان

روان شناسی موفقیت برای همه جواب می‌دهد/ ایرانی‌ها سیستم‌محور نیستند

روان شناسی موفقیت برای همه جواب می‌دهد/ ایرانی‌ها سیستم‌محور نیستند

تاثیر گرانی‌ها بر ذهن کودکان

تاثیر گرانی‌ها بر ذهن کودکان

از هزار عضو نظام روانشناسی در استان فقط ٣٠٠نفر پروانه کار دارند

از هزار عضو نظام روانشناسی در استان فقط ٣٠٠نفر پروانه کار دارند

30 درصد جوانان ايراني مشکلات رواني دارند

30 درصد جوانان ايراني مشکلات رواني دارند