پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ - 2 Feb 2023
 
گفتگو
روانشناسی زرد، علیه روان مردم

روانشناسی زرد، علیه روان مردم

والدین در برخورد با فکر رفتن فرزندشان به خارج از کشور چطور باید برخورد کنند؟

والدین در برخورد با فکر رفتن فرزندشان به خارج از کشور چطور باید برخورد کنند؟

هفت گام برای پیشگیری از کودک آزاری

هفت گام برای پیشگیری از کودک آزاری

چرا اغلب طلاق‌ها در پنج سال نخست زندگی مشترک رخ می‌دهند؟

چرا اغلب طلاق‌ها در پنج سال نخست زندگی مشترک رخ می‌دهند؟

اثرات فقر بر برانگیختگی روان

اثرات فقر بر برانگیختگی روان

کسی آرزوی درس خواندن در دانشگاه را ندارد

کسی آرزوی درس خواندن در دانشگاه را ندارد

پدر علم ژنتیک ایران: از رفاه و آسایش کسی دانشمند بیرون نمی‌آید

پدر علم ژنتیک ایران: از رفاه و آسایش کسی دانشمند بیرون نمی‌آید

چطور بفهمیم آدم با هوشی هستیم؟

چطور بفهمیم آدم با هوشی هستیم؟

شهرت خیلی خوب است، اما...

شهرت خیلی خوب است، اما...