پنجشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - 6 Oct 2022
 
فضاي مجـازي
حرف زدن ما به درد چه کسی می‌خورد؟

حرف زدن ما به درد چه کسی می‌خورد؟

چرا افراد در فضای مجازی بدجنس می‌شوند؟

چرا افراد در فضای مجازی بدجنس می‌شوند؟

تأثیرات منفی شبکه‌های اجتماعی بر دانش‌آموزان و دانشجویان

تأثیرات منفی شبکه‌های اجتماعی بر دانش‌آموزان و دانشجویان

می‌خواهید در شبکه‌های اجتماعی امنیت داشته باشید؟ این ۱۰ نکته را بخوانید

می‌خواهید در شبکه‌های اجتماعی امنیت داشته باشید؟ این ۱۰ نکته را بخوانید

چرا عکس هایمان را به اشتراک می‌گذاریم؟/ تاثیر شبکه‌های اجتماعی روی مغز

چرا عکس هایمان را به اشتراک می‌گذاریم؟/ تاثیر شبکه‌های اجتماعی روی مغز