جمعه ۲۴ فروردين ۱۴۰۳ - 12 Apr 2024
 
فضاي مجـازي
معلمان و یا والدین دیگر الگو نیستند

معلمان و یا والدین دیگر الگو نیستند

تاثیرپذیری نوجوانان از فیلم‌ها و موسیقی‌های مخرب فضای مجازی

تاثیرپذیری نوجوانان از فیلم‌ها و موسیقی‌های مخرب فضای مجازی

تنش،اضطراب،خشونت و تغییرات رفتاری تیرهای استفاده نادرست از فضای مجازی

تنش،اضطراب،خشونت و تغییرات رفتاری تیرهای استفاده نادرست از فضای مجازی

حرف زدن ما به درد چه کسی می‌خورد؟

حرف زدن ما به درد چه کسی می‌خورد؟

چرا افکار خود را در شبکه‌های مجازی به اشتراک می‌گذاریم؟

چرا افکار خود را در شبکه‌های مجازی به اشتراک می‌گذاریم؟

چرا افراد در فضای مجازی بدجنس می‌شوند؟

چرا افراد در فضای مجازی بدجنس می‌شوند؟

تأثیرات منفی شبکه‌های اجتماعی بر دانش‌آموزان و دانشجویان

تأثیرات منفی شبکه‌های اجتماعی بر دانش‌آموزان و دانشجویان