شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ - 16 Oct 2021
 
دین و مذهب
وجدان اخلاقی چیست؟

وجدان اخلاقی چیست؟

میان فرزندان خود به عدالت رفتار کنید

میان فرزندان خود به عدالت رفتار کنید

سکوت کردن و کم گویی از حکمت است

سکوت کردن و کم گویی از حکمت است

رفتار افراد را به پای اسلام ننویسیم

رفتار افراد را به پای اسلام ننویسیم