پنجشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ - 6 May 2021
 
روان شناسی بالینی
وسواس خرید‌

وسواس خرید‌

نورون‌های آینه‌ای، بنیان عصب‌شناختی روابط اجتماعی و همدلی در انسان

نورون‌های آینه‌ای، بنیان عصب‌شناختی روابط اجتماعی و همدلی در انسان

تکنیک استفراغ روانی چیست؟!

تکنیک استفراغ روانی چیست؟!

بیماری شما ریشه عصبی دارد یعنی چه؟

بیماری شما ریشه عصبی دارد یعنی چه؟

ارتباط افسردگی و عصبانیت

ارتباط افسردگی و عصبانیت