شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ - 23 Oct 2021
 
روان شناسی بالینی
۷ ویژگی اختلال شخصیت مرزی

۷ ویژگی اختلال شخصیت مرزی

خودافشایی هیجانی  Emotional  Self-Disclosure

خودافشایی هیجانی Emotional Self-Disclosure

خود شفقتی برای اختلال اضطراب اجتماعی

خود شفقتی برای اختلال اضطراب اجتماعی

چگونه احساس تنهایی نکنیم ؟

چگونه احساس تنهایی نکنیم ؟

بیماری روانی چیست؟

بیماری روانی چیست؟

گرفتن تاریخچه Obtain history

گرفتن تاریخچه Obtain history