سه شنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۰ - 18 May 2021
 
روان شناسی بالینی
وقتی روح‌مان سرما می خورد!  از کجا بفهمم افسرده هستم؟

وقتی روح‌مان سرما می خورد! از کجا بفهمم افسرده هستم؟

وسواس خرید‌

وسواس خرید‌

نورون‌های آینه‌ای، بنیان عصب‌شناختی روابط اجتماعی و همدلی در انسان

نورون‌های آینه‌ای، بنیان عصب‌شناختی روابط اجتماعی و همدلی در انسان

تکنیک استفراغ روانی چیست؟!

تکنیک استفراغ روانی چیست؟!