چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹ - 20 Jan 2021
 
روان شناسی بالینی
اثربخشی مدیریت استرس بر بهبود اختلالات خلقی-روانشناختی زوجین در دوره قرنطینه ناشی ازکرونا

اثربخشی مدیریت استرس بر بهبود اختلالات خلقی-روانشناختی زوجین در دوره قرنطینه ناشی ازکرونا

اختلال شخصيت چيست؟

اختلال شخصيت چيست؟

معاینه وضعیت روانی

معاینه وضعیت روانی

تفاوت عزت نفس و اعتماد به ‌نفس چیست؟

تفاوت عزت نفس و اعتماد به ‌نفس چیست؟

اختلال اضطراب منتشر

اختلال اضطراب منتشر