چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ - 5 Aug 2020
 
نظریه های روانشناسی
۱۲
مدل ABC  آلبرت الیس

مدل ABC آلبرت الیس

نظریه تفرد جدایی ماهلر

نظریه تفرد جدایی ماهلر

هفت شیوه روان‌درمانی در مثنوی

هفت شیوه روان‌درمانی در مثنوی

پنج نیاز اساسی انسان چیست؟

پنج نیاز اساسی انسان چیست؟

مکتب رفتارگرایی؛ تمرکز زیاد بر افراد؟

مکتب رفتارگرایی؛ تمرکز زیاد بر افراد؟

فرآیند روان‌درمانی و مشاوره در مکتب «مراجع درمانی» +تعریف اصطلاحات

فرآیند روان‌درمانی و مشاوره در مکتب «مراجع درمانی» +تعریف اصطلاحات

نگاهی به فنون و نظریه های مشاوره

نگاهی به فنون و نظریه های مشاوره

تعريف و تاريخچه درمان آدلري

تعريف و تاريخچه درمان آدلري

نظریات لو ویگوتسکی

نظریات لو ویگوتسکی

آشنایی با نظریه‌ د‌لبستگی

آشنایی با نظریه‌ د‌لبستگی

۱۲