چهارشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۹ - 15 Jul 2020
 
نظریه های روانشناسی
۱۲
نظریه شخصیت عقلانی-هیجانی الیس

نظریه شخصیت عقلانی-هیجانی الیس

نظریه تفرد جدایی ماهلر

نظریه تفرد جدایی ماهلر

هفت شیوه روان‌درمانی در مثنوی

هفت شیوه روان‌درمانی در مثنوی

پنج نیاز اساسی انسان چیست؟

پنج نیاز اساسی انسان چیست؟

مکتب رفتارگرایی؛ تمرکز زیاد بر افراد؟

مکتب رفتارگرایی؛ تمرکز زیاد بر افراد؟

حرف حساب «زیگموند فروید» چیست؟

حرف حساب «زیگموند فروید» چیست؟

فرآیند روان‌درمانی و مشاوره در مکتب «مراجع درمانی» +تعریف اصطلاحات

فرآیند روان‌درمانی و مشاوره در مکتب «مراجع درمانی» +تعریف اصطلاحات

نگاهی به فنون و نظریه های مشاوره

نگاهی به فنون و نظریه های مشاوره

نظریات لو ویگوتسکی

نظریات لو ویگوتسکی

آشنایی با نظریه‌ د‌لبستگی

آشنایی با نظریه‌ د‌لبستگی

۱۲