پنجشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - 6 Oct 2022
 
دانستنی ها
گرانترین فلز دنیا

گرانترین فلز دنیا

مفهوم سواد رسانه ای ( Media literacy ) چیست ؟

مفهوم سواد رسانه ای ( Media literacy ) چیست ؟

بمناسبت روز جهانی تایپ

بمناسبت روز جهانی تایپ

بوت کمپ چیست؟

بوت کمپ چیست؟

ژن درمانی (Gene therapy) چیست ؟

19 نوامبر روز جهانی توالت برابر با 29 آبان

19 نوامبر روز جهانی توالت برابر با 29 آبان