چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - 3 Mar 2021
 
روان شناسی اجتماعی
ما خشمگینیم و عضو شبکه‌های اجتماعی!

ما خشمگینیم و عضو شبکه‌های اجتماعی!

اثربخشی مدیریت استرس بر بهبود اختلالات خلقی-روانشناختی زوجین در دوره قرنطینه ناشی ازکرونا

اثربخشی مدیریت استرس بر بهبود اختلالات خلقی-روانشناختی زوجین در دوره قرنطینه ناشی ازکرونا

۷ نشانه قربانیان خشونت خانگی

۷ نشانه قربانیان خشونت خانگی

"بیگانگی از والدین" چیست؟

"بیگانگی از والدین" چیست؟