چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ - 5 Aug 2020
 
اتاق مشاوره
چرا مردم اتاق روانشناس را دوست دارند؟!

چرا مردم اتاق روانشناس را دوست دارند؟!

چرا پسرم به کشتن خود فکر می‌کند؟

چرا پسرم به کشتن خود فکر می‌کند؟

قد همسرم مرا آزار می‌دهد

قد همسرم مرا آزار می‌دهد

من کار می کنم و همسرم فقط استراحت!

من کار می کنم و همسرم فقط استراحت!

دلایل پرخاشگری و خشونت در دوران نوجوانی

دلایل پرخاشگری و خشونت در دوران نوجوانی