چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ - 4 Aug 2021
 
اتاق مشاوره روانشناسی
بنظرتون من ترنس نیستم؟

بنظرتون من ترنس نیستم؟

شوهرم به زن دیگری فکر می کند!

شوهرم به زن دیگری فکر می کند!

من یک مادر عصبانی هستم!

من یک مادر عصبانی هستم!

با شوهرم که من را جلوی خانواده‌اش تحقیر می‌کند، چه کنم؟

با شوهرم که من را جلوی خانواده‌اش تحقیر می‌کند، چه کنم؟

نسبت به هویت جنسی پسرم نگرانم

نسبت به هویت جنسی پسرم نگرانم

چگونه مشکلم را با همسرم حل کنم؟

چگونه مشکلم را با همسرم حل کنم؟

خیانت مرد به همسرش به بهانه کرونا

خیانت مرد به همسرش به بهانه کرونا

خواستگار بیکار را قبول کنم یا نه؟

خواستگار بیکار را قبول کنم یا نه؟