چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲ - 4 Oct 2023
 
اتاق مشاوره روانشناسی
آیا کودک شما گوشه‌گیر است؟!

آیا کودک شما گوشه‌گیر است؟!

من ترنس هستم یا نه؟!

من ترنس هستم یا نه؟!

علاقه به زندگی ندارم

علاقه به زندگی ندارم

20 ساله ام با انبوهی از مشکلات

20 ساله ام با انبوهی از مشکلات

همسرم خودخواهم به من خیانت کرده است

همسرم خودخواهم به من خیانت کرده است

از همسرم بدم می‌آید ولی دوستش دارم!

از همسرم بدم می‌آید ولی دوستش دارم!

بنظرتون من ترنس نیستم؟

بنظرتون من ترنس نیستم؟

شوهرم به زن دیگری فکر می کند!

شوهرم به زن دیگری فکر می کند!

من یک مادر عصبانی هستم!

من یک مادر عصبانی هستم!