شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹ - 27 Feb 2021
 
اتاق مشاوره روانشناسی
چگونه مشکلم را با همسرم حل کنم؟

چگونه مشکلم را با همسرم حل کنم؟

خیانت مرد به همسرش به بهانه کرونا

خیانت مرد به همسرش به بهانه کرونا

خواستگار بیکار را قبول کنم یا نه؟

خواستگار بیکار را قبول کنم یا نه؟

متاهلم هستم اما فکرم درگیر خانم‌ها است

متاهلم هستم اما فکرم درگیر خانم‌ها است

از مرگ می ترسم و یاد آن آزارم می دهد. چگونه با این ترس کنار بیایم؟

از مرگ می ترسم و یاد آن آزارم می دهد. چگونه با این ترس کنار بیایم؟

فرزندم محتوای غیراخلاقی می‌بیند، چه کنم؟

فرزندم محتوای غیراخلاقی می‌بیند، چه کنم؟