شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ - 23 Oct 2021
 
اتاق مشاوره روانشناسی
همسرم خودخواهم به من خیانت کرده است

همسرم خودخواهم به من خیانت کرده است

بنظرتون من ترنس نیستم؟

بنظرتون من ترنس نیستم؟

شوهرم به زن دیگری فکر می کند!

شوهرم به زن دیگری فکر می کند!

من یک مادر عصبانی هستم!

من یک مادر عصبانی هستم!

نسبت به هویت جنسی پسرم نگرانم

نسبت به هویت جنسی پسرم نگرانم

چگونه مشکلم را با همسرم حل کنم؟

چگونه مشکلم را با همسرم حل کنم؟

خیانت مرد به همسرش به بهانه کرونا

خیانت مرد به همسرش به بهانه کرونا

خواستگار بیکار را قبول کنم یا نه؟

خواستگار بیکار را قبول کنم یا نه؟

می خواهم بچه دار شوم اما حوصله بزرگ‌کردنش را ندارم!

می خواهم بچه دار شوم اما حوصله بزرگ‌کردنش را ندارم!