پنجشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ - 6 May 2021
 
اتاق مشاوره روانشناسی
شوهرم به زن دیگری فکر می کند!

شوهرم به زن دیگری فکر می کند!

من یک مادر عصبانی هستم!

من یک مادر عصبانی هستم!

نسبت به هویت جنسی پسرم نگرانم

نسبت به هویت جنسی پسرم نگرانم

خیانت مرد به همسرش به بهانه کرونا

خیانت مرد به همسرش به بهانه کرونا

خواستگار بیکار را قبول کنم یا نه؟

خواستگار بیکار را قبول کنم یا نه؟

متاهلم هستم اما فکرم درگیر خانم‌ها است

متاهلم هستم اما فکرم درگیر خانم‌ها است