پنجشنبه ۷ مهر ۱۴۰۱ - 29 Sep 2022
 
اتاق مشاوره روانشناسی
آیا کودک شما گوشه‌گیر است؟!

آیا کودک شما گوشه‌گیر است؟!

من ترنس هستم یا نه؟!

من ترنس هستم یا نه؟!

علاقه به زندگی ندارم

علاقه به زندگی ندارم

20 ساله ام با انبوهی از مشکلات

20 ساله ام با انبوهی از مشکلات

از همسرم بدم می‌آید ولی دوستش دارم!

از همسرم بدم می‌آید ولی دوستش دارم!

بنظرتون من ترنس نیستم؟

بنظرتون من ترنس نیستم؟

شوهرم به زن دیگری فکر می کند!

شوهرم به زن دیگری فکر می کند!

من یک مادر عصبانی هستم!

من یک مادر عصبانی هستم!

با شوهرم که من را جلوی خانواده‌اش تحقیر می‌کند، چه کنم؟

با شوهرم که من را جلوی خانواده‌اش تحقیر می‌کند، چه کنم؟

نسبت به هویت جنسی پسرم نگرانم

نسبت به هویت جنسی پسرم نگرانم