پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ - 2 Feb 2023
 
آزمون های روان شناسی
تست اضطراب کتل (CAQ)

تست اضطراب کتل (CAQ)

پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)

پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)

پرسشنامه ارزش‌ های فردی شوارتز (PVQ)

پرسشنامه ارزش‌ های فردی شوارتز (PVQ)