پنجشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - 6 Oct 2022
 
آزمون های روان شناسی
تست اضطراب کتل (CAQ)

تست اضطراب کتل (CAQ)

پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)

پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)

پرسشنامه ارزش‌ های فردی شوارتز (PVQ)

پرسشنامه ارزش‌ های فردی شوارتز (PVQ)