چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰ - 19 Jan 2022
 
آزمون های روان شناسی
۱۲۳۴
پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)

پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)

تست خودافشایی؛‌ چقدر خود واقعی‌تان را بروز می‌دهید؟

تست خودافشایی؛‌ چقدر خود واقعی‌تان را بروز می‌دهید؟

پرسشنامه ارزش‌ های فردی شوارتز (PVQ)

پرسشنامه ارزش‌ های فردی شوارتز (PVQ)

پرسشنامه چندمحوری بالینی میلون (MCMI)

پرسشنامه چندمحوری بالینی میلون (MCMI)

تست روانشناسی اضطراب و دلشوره

تست روانشناسی اضطراب و دلشوره

۱۲۳۴