پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - 8 Jun 2023
 
آشنایی با مشاهیر و دانشمندان
۱۲۳
از پروانگی تا عالم فرزانگی؛ به یاد "پروانه‌"ای که "فرزانه" بود

از پروانگی تا عالم فرزانگی؛ به یاد "پروانه‌"ای که "فرزانه" بود

داروین چگونه "داروین" شد؟!

داروین چگونه "داروین" شد؟!

7 زوج دانشمند که دنیا را تغییر دادند

7 زوج دانشمند که دنیا را تغییر دادند

عکس/ نوجوانی پروفسور سمیعی +زندگینامه

عکس/ نوجوانی پروفسور سمیعی +زندگینامه

۱۲۳