جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ - 23 Feb 2024
 
آشنایی با مشاهیر و دانشمندان
۱۲۳
خواجه نصیرالدین طوسی‌ و روز مهندس

خواجه نصیرالدین طوسی‌ و روز مهندس

داروین چگونه "داروین" شد؟!

داروین چگونه "داروین" شد؟!

7 زوج دانشمند که دنیا را تغییر دادند

7 زوج دانشمند که دنیا را تغییر دادند

۱۲۳