شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ - 16 Oct 2021
 
آشنایی با مشاهیر و دانشمندان
۱۲۳
از پروانگی تا عالم فرزانگی؛ به یاد "پروانه‌"ای که "فرزانه" بود

از پروانگی تا عالم فرزانگی؛ به یاد "پروانه‌"ای که "فرزانه" بود

داروین چگونه "داروین" شد؟!

داروین چگونه "داروین" شد؟!

7 زوج دانشمند که دنیا را تغییر دادند

7 زوج دانشمند که دنیا را تغییر دادند

گفت‌وگو با پروفسور صبوری، دانشمند ایرانی برجسته در جهان

گفت‌وگو با پروفسور صبوری، دانشمند ایرانی برجسته در جهان

۱۲۳