پنجشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - 6 Oct 2022
 
روان شناسی
آزمایش زندان استنفورد

آزمایش زندان استنفورد

آزمایش فرمان‌برداری میلگرام

آزمایش فرمان‌برداری میلگرام

چرا عاشق آدمهای اشتباهی میشوم ؟

چرا عاشق آدمهای اشتباهی میشوم ؟

نشانه هایی که مردی به شما علاقه ندارد

نشانه هایی که مردی به شما علاقه ندارد

۵ نشانۀ «بدجنس» بودن

۵ نشانۀ «بدجنس» بودن

چــه سنی برای عاشق شدن مناسب است؟

چــه سنی برای عاشق شدن مناسب است؟

خیانت همسر و دلیلش

خیانت همسر و دلیلش

هدف از تدوین DSM چه بود؟

هدف از تدوین DSM چه بود؟