پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ - 2 Feb 2023
 
روان شناسی
آشنایی با ژورنال های روانشناسی

آشنایی با ژورنال های روانشناسی

تیم خودگردان چیست ؟

تیم خودگردان چیست ؟

نظریه سازه های شخصی

نظریه سازه های شخصی

سندروم داون چیست؟

سندروم داون چیست؟

وسواس تقارن و راه‌های درمانی

وسواس تقارن و راه‌های درمانی

نظریه شخصیت جورج کلی

نظریه شخصیت جورج کلی

چگونه کودکان خود را اجتماعی بار آوریم؟

چگونه کودکان خود را اجتماعی بار آوریم؟