جمعه ۱۴ آذر ۱۳۹۹ - 4 Dec 2020
 
هوا و فضا (نجوم)
۱۲۳۴
قدرتمندترین شی‌ء کائنات چیست؟

قدرتمندترین شی‌ء کائنات چیست؟

شهاب سنگی که جنگل‌ها را بارور کرد

شهاب سنگی که جنگل‌ها را بارور کرد

فيس بوك روي خط فرصت يا تهديد

فيس بوك روي خط فرصت يا تهديد

۱۲۳۴