دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲ - 29 May 2023
 
هوا و فضا (نجوم)
۱۲۳۴
جو زمین در حال دور شدن از زمین است!

جو زمین در حال دور شدن از زمین است!

۱۲۳۴