سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ - 24 May 2022
 
هوا و فضا (نجوم)
۱۲۳۴
چرا می‌توان ماه را در طول روز دید؟

چرا می‌توان ماه را در طول روز دید؟

جو زمین در حال دور شدن از زمین است!

جو زمین در حال دور شدن از زمین است!

قدرتمندترین شی‌ء کائنات چیست؟

قدرتمندترین شی‌ء کائنات چیست؟

شهاب سنگی که جنگل‌ها را بارور کرد

شهاب سنگی که جنگل‌ها را بارور کرد

۱۲۳۴