چهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 24 Apr 2024
 
هوا و فضا (نجوم)
۱۲۳۴
جو زمین در حال دور شدن از زمین است!

جو زمین در حال دور شدن از زمین است!

۱۲۳۴