شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ - 23 Oct 2021
 
هوا و فضا (نجوم)
۱۲۳۴
قدرتمندترین شی‌ء کائنات چیست؟

قدرتمندترین شی‌ء کائنات چیست؟

شهاب سنگی که جنگل‌ها را بارور کرد

شهاب سنگی که جنگل‌ها را بارور کرد

۱۲۳۴