سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ - 21 Nov 2017
میگنا : معلم یک گنجینه‌ ناب است
 
روانشناسی يادگيری
۱۲۳۴
اختلال یادگیری چیست؟

اختلال یادگیری چیست؟

تعمقی بر جنبه‌‌ رفتاری روان شناسی

تعمقی بر جنبه‌‌ رفتاری روان شناسی

تکنیک های حضور فعال در کلاس

تکنیک های حضور فعال در کلاس

اختلالات زبان و گفتار (مقاله)

اختلالات زبان و گفتار (مقاله)

افت درسی بچه ها علت دارد!

افت درسی بچه ها علت دارد!

سبک‌های یادگیری یونگ

سبک‌های یادگیری یونگ

نگاهی نو به یادگیری

نگاهی نو به یادگیری

۱۲۳۴