پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸ - 27 Feb 2020
 
دانستنی ها
آیا اسم برسرنوشت انسان تاثیردارد؟

آیا اسم برسرنوشت انسان تاثیردارد؟

پاسخ به سوالاتی که همیشه در ذهن داریم

پاسخ به سوالاتی که همیشه در ذهن داریم

واژگان از سوی پدرها و لهجه‌ها از سوی مادران به فرزندان منتقل می‌شود

واژگان از سوی پدرها و لهجه‌ها از سوی مادران به فرزندان منتقل می‌شود