چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۸ - 29 Jan 2020
 
دانستنی ها
واژگان از سوی پدرها و لهجه‌ها از سوی مادران به فرزندان منتقل می‌شود

واژگان از سوی پدرها و لهجه‌ها از سوی مادران به فرزندان منتقل می‌شود