جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ - 16 Nov 2018
 
آموزش و پرورش
10 دلیل موفقیت مدارس فنلاند

10 دلیل موفقیت مدارس فنلاند

دانشگاه فرهنگیان در حال حاضر چه دانشجویانی را پذیرش می نماید ؟

دانشگاه فرهنگیان در حال حاضر چه دانشجویانی را پذیرش می نماید ؟

آموزش نخبه پرور

آموزش نخبه پرور

تنبیه بدنی؛ ریشه‌ها و میوه‌ها

تنبیه بدنی؛ ریشه‌ها و میوه‌ها

مدارس ماندگار را بشناسیم

مدارس ماندگار را بشناسیم