جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ - 16 Nov 2018
 
اتاق مشاوره
حوصله صحبت با همسرم را ندارم

حوصله صحبت با همسرم را ندارم

یک مشاور: شوهری که روی حقوق همسرش برنامه‌ریزی کند از مرد بودن دور شده‌

یک مشاور: شوهری که روی حقوق همسرش برنامه‌ریزی کند از مرد بودن دور شده‌

عاشق معلم ریاضی ام شده ام ، چکار کنم ؟!

عاشق معلم ریاضی ام شده ام ، چکار کنم ؟!

آیا شما هم کمال گرا هستید؟

آیا شما هم کمال گرا هستید؟

نه به شوهرآزاری!

نه به شوهرآزاری!

شوهرتان خسیس نیست، بیمار است!

شوهرتان خسیس نیست، بیمار است!