چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ - 26 Sep 2018
 
اتاق مشاوره
حوصله صحبت با همسرم را ندارم

حوصله صحبت با همسرم را ندارم

می ترسم دختری شوهرم را از من بگیرد!

می ترسم دختری شوهرم را از من بگیرد!

یک مشاور: شوهری که روی حقوق همسرش برنامه‌ریزی کند از مرد بودن دور شده‌

یک مشاور: شوهری که روی حقوق همسرش برنامه‌ریزی کند از مرد بودن دور شده‌

آیا شما هم کمال گرا هستید؟

آیا شما هم کمال گرا هستید؟

نه به شوهرآزاری!

نه به شوهرآزاری!

شوهرتان خسیس نیست، بیمار است!

شوهرتان خسیس نیست، بیمار است!

وقتی روانپزشکان اشتباه می‌کنند...

وقتی روانپزشکان اشتباه می‌کنند...

خداحافظی با ترس از رانندگی

خداحافظی با ترس از رانندگی

دختری ۳۷ ساله هستم باتحصیلات فوق لیسانس...

دختری ۳۷ ساله هستم باتحصیلات فوق لیسانس...

همسرم دست بزن دارد چکار کنم؟

همسرم دست بزن دارد چکار کنم؟