جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸ - 24 May 2019
 
اتاق مشاوره
قد همسرم مرا آزار می‌دهد

قد همسرم مرا آزار می‌دهد

من کار می کنم و همسرم فقط استراحت!

من کار می کنم و همسرم فقط استراحت!

حوصله صحبت با همسرم را ندارم

حوصله صحبت با همسرم را ندارم