جمعه ۲۸ تير ۱۳۹۸ - 19 Jul 2019
 
اتاق مشاوره
فرزندم محتوای غیراخلاقی می‌بیند، چه کنم؟

فرزندم محتوای غیراخلاقی می‌بیند، چه کنم؟

قد همسرم مرا آزار می‌دهد

قد همسرم مرا آزار می‌دهد

تنها مشکل خواستگارم، کچل بودن اوست!

تنها مشکل خواستگارم، کچل بودن اوست!

من کار می کنم و همسرم فقط استراحت!

من کار می کنم و همسرم فقط استراحت!

حوصله صحبت با همسرم را ندارم

حوصله صحبت با همسرم را ندارم