چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ - 26 Sep 2018
 
اختلالات روانی
اختلال بدشکلی بدنی ( BDD  )

اختلال بدشکلی بدنی ( BDD )

پنج نشانه اختلال شخصیت چیست؟

پنج نشانه اختلال شخصیت چیست؟

با کسانی که پارانوئید دارند، چه کنیم؟

با کسانی که پارانوئید دارند، چه کنیم؟

با کودک بیش فعال چه کنیم؟

با کودک بیش فعال چه کنیم؟

از اختلال احتکار چه می‌دانید؟

از اختلال احتکار چه می‌دانید؟

اختلال شخصیت اسکیزوئید چیست؟

اختلال شخصیت اسکیزوئید چیست؟

از اختلال سلوک تا جنون دزدی

از اختلال سلوک تا جنون دزدی

نشانه های افرادی که معتاد جنسی هستند

نشانه های افرادی که معتاد جنسی هستند