جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ - 16 Nov 2018
 
اختلالات روانی
اختلال چند شخصیتی چیست؟

اختلال چند شخصیتی چیست؟

اختلال بدشکلی بدنی ( BDD  )

اختلال بدشکلی بدنی ( BDD )

پنج نشانه اختلال شخصیت چیست؟

پنج نشانه اختلال شخصیت چیست؟

با کسانی که پارانوئید دارند، چه کنیم؟

با کسانی که پارانوئید دارند، چه کنیم؟

با کودک بیش فعال چه کنیم؟

با کودک بیش فعال چه کنیم؟

از اختلال احتکار چه می‌دانید؟

از اختلال احتکار چه می‌دانید؟

روان‌پریش‌ کیست؟!

روان‌پریش‌ کیست؟!