پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ - 14 Dec 2017
پيوندها
علوم پزشکی
# #
مجلات علمي پژوهشي روانشناسی
مراجع و منابع فارسي
بيمارستــــــــان ها
رسانه هاي جهان
از تغییرات نرم افزاری و گرافیگی سایت راضی هستید؟
بله
خیر
نظری ندارم!
مشکل فکر های بسته این است که دهانشان پیوسته باز است...
و اگر مرگ نبود...
و اگر مرگ نبود...
مرگ از درون سایه دیگری به ما نگاه نمی کند. سایه خود ماست؛ همراهی همیشگی و جدایی ناپذیر. مرگ ...