دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸ - 23 Sep 2019
 
بزرگان روان شناسی
۱۲
دکتر رضا زمانی

دکتر رضا زمانی

دکتر حمزه گنجی

دکتر حمزه گنجی

زیگموند فروید

زیگموند فروید

کارل راجرز

کارل راجرز

پروفسور پريرخ دادستان (مادر روانشناسی ایران)

پريرخ دادستان

کارل گوستاو یونگ

کارل گوستاو یونگ

جورج كلي George Kelly

جورج كلي George Kelly

نظریات لو ویگوتسکی

نظریات لو ویگوتسکی

شرح حال آلبرت آلیس

شرح حال آلبرت آلیس

از فروید چه میدانی!؟

از فروید چه میدانی!؟

۱۲