پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ - 23 Nov 2017
میگنا : معلم یک گنجینه‌ ناب است
 
روانشناسان بزرگ
کارل راجرز

کارل راجرز

پروفسور پريرخ دادستان (مادر روانشناسی ایران)

پريرخ دادستان

کارل گوستاو یونگ

کارل گوستاو یونگ

جورج كلي George Kelly

جورج كلي George Kelly

زندگینامه و نظریات ویگوتسکی -روان شناس

زندگینامه و نظریات ویگوتسکی -روان شناس

شرح حال آلبرت آلیس

شرح حال آلبرت آلیس

از فروید چه میدانی!؟

از فروید چه میدانی!؟

يونگ و روانشناسي دين

يونگ و روانشناسي دين