جمعه ۲۲ فروردين ۱۳۹۹ - 10 Apr 2020
 
بزرگان روان شناسی
۱۲
درباره اریک فروم

درباره اریک فروم

دکتر رضا زمانی

دکتر رضا زمانی

روانكاوي که جسدش را در گلدان عتیقه جا داد

روانكاوي که جسدش را در گلدان عتیقه جا داد

دکتر حمزه گنجی

دکتر حمزه گنجی

زیگموند فروید

زیگموند فروید

کارل راجرز

کارل راجرز

پروفسور پريرخ دادستان (مادر روانشناسی ایران)

پريرخ دادستان

کارل گوستاو یونگ

کارل گوستاو یونگ

جورج كلي George Kelly

جورج كلي George Kelly

نظریات لو ویگوتسکی

نظریات لو ویگوتسکی

۱۲