جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ - 16 Nov 2018
 
روانشناسان بزرگ
۱۲
زیگموند فروید

زیگموند فروید

کارل راجرز

کارل راجرز

پروفسور پريرخ دادستان (مادر روانشناسی ایران)

پريرخ دادستان

کارل گوستاو یونگ

کارل گوستاو یونگ

جورج كلي George Kelly

جورج كلي George Kelly

نظریات لو ویگوتسکی

نظریات لو ویگوتسکی

از فروید چه میدانی!؟

از فروید چه میدانی!؟

۱۲